هم‌اکنون 4 نفر با این مجموعه مرتبط هستند.

همایش «تحولات عصرظهور» در بهبهان

بنابر دعوت کانون مهدویت دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیا نسبت به همکاری در برگزاری همایشی تحت عنوان «تحولات عصرظهور»، این برنامه بادعوت از معاونت طرح وبرنامه وقت جناب آقای دریس و باحضور مدیرمحترم بنیاد فرهنگی بهبهان، حجت‌الاسلام سپهی برگزارگردید.
بنابردعوت کانون مهدویت دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان نسبت به همکاری دربرگزاری همایشی تحت عنوان تحولات عصرظهورازبنیادفرهنگی حضرت مهدی موعود(عج)بهبهان،برنامه فوق بادعوت ازمعاونت طرح وبرنامه بنیادمرکزقم جناب آقای دریس وبا حضورمدیرمحترم بنیادفرهنگی حضرت مهدی موعود(عج)بهبهان حجت الاسلام والمسلمین سپهی ودانشجویان دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان برگزارگردید.
دراین همایش که درسالن آمفی تاتردانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان برگزارگردید،حضورچشمگیر برادران وخواهران دانشجوواشتیاق آنان جهت فراگیری وشنیدن مباحث عصرظهوروواکاوی شبهات ستودنی بودولذا استقبال چشمگیری ازاین همایش بعمل آمد.
برنامه همایش که باتلاوت آیات نورانی قرآن مجیدشروع شده بودبا بیانات حجت الاسلام والمسلمین سپهی مدیرمحترم بنیادفرهنگی حضرت مهدی موعود(عج)بهبهان که ضمن خیرمقدم به مهمان محترم برنامه ودیگرحضارومعرفی مختصربنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعودبه بیان اشعاری درمدح وانتظارامام عصر(عج)پرداخته بود ادامه پیدا کردودربخش پایانی جناب آقای دریس سخنران محترم همایش باحضوردرجایگاه به تشریح تحولات منطقه درعصرظهور پرداختند.
ایشان با تبیین استراتژی های عصرظهورتوسط منتظران واقعی امام غایب اهتمام به انجام وحرکت درمسیراهداف فوق راامری ضروری دانستندوبیان داشتند نقش منفعلانه برای انتظار حرکتی معکوس درنتیجه این استراتژی خواهدداشت.
ایشان سپس به نقش دشمنان درون منطقه ای وبرون منطقه ای در جلوگیری ازرشدفرهنگ انتظارواعتقاد به وجود امام منتظربه سیری سیاسی وتاریخی ازاقدامات آنان درمبارزه با اسلام ناب شیعی اشاره کردندوبااشاره به کمک فراوان اقتصادی آمریکا وعربستان ودیگرمتحدان آنان درتجهیز گروه های تروریستی جهت ناامنی درکشورهای خط مقدم مقاومت ،اقدامات آنان رابرنامه ریزی شده دانستند و به لزوم بصیرت مورد اشاره رهبرمعظم انقلاب توسط آحادجامعه اسلامی خصوصاشیعیان منتظراشاره کردند.
دراین جلسه که درمورد علایم ظهور امام عصرنیزمباحث مفیدی توسط ایشان بیان گردیده بود دربخش پایانی به پاسخ دادن سوالات دانشجویان پرداختند که علیرغم کمبودوقت مورداستقبال شدیدقرارگرفت.
دریافت فایل مربوط به این مطلب پس از ‌ثبت‌نام و ورود امکان‌پذیر است!
آخرین ویرایش
در 1394/1/31 13:56 توسط زهره رجبی شیزری

مطالب پربازدید را ببینید
و یا به فهرست بازگردید.

بازگشت به ابتدای صفحه

تلفن
نشانی
06152731870
بهبهان- سه راه سیلو- جنب دفتر امام جمعه
پیامک
30001366